Smitteverntiltak mai/juni 2020

Covid-19 situasjonen har roet seg men er dessverre ikke over enda, derfor må vi fortsatt ha føringer som ligger i bunn for at alle våre gjester skal vœre trygge og ivaretatt.

Hovedpunkter for smittevern er fortsatt:
– God hygiene med håndvask og unngå å ta seg i øyne, nese og munn
– Redusert kontakthyppighet mellom personer, hold avstand på minst 1 meter og hold dere i begrensede grupper
Syke personer skal være i isolasjon og ikke på campingplassen. Gi beskjed dersom du må reise hjem pga symptomer slik at vertskapet kan ta nødvendige handlinger.

I toalettbygget er det nå åpnet opp for bruk av 6 toaletter og 2 urinal i det store anlegget ved hovedveien mens det andre nœrmest døgngjestområdet har åpent 3 toalett og 1 urinal. Alle toaletter og dusjer er åpne i løpet av mai/juni før skolens sommerferie.

På lekeplassen er alle apparater åpnet og vi tørker av disse ved hyppig bruk. Minner om at det er lurt at barna vasker hendene etter bruk.

Unngå, når mulig, rushtid morgen og kveld i fellesbygg for å redusere risiko for smitte. Er det mange personer som venter i kø – vent ute og hold avstand. Barn skal kun bruke toalettene i følge med voksen en stund fremover.

Vi har fått mange retningslinjer og råd om hvordan ting skal organiseres og følges for å skape et trygt miljø både rundt på feltet og i fellesanleggene og håper alle er med å bidrar.

Velkommen til oss
Mvh Vertskapet på Bakkaåno Camping & Gjestegard Camping & Gjestegard

© Copyright 2020 Bakkaåno camping